Renoverar ett blyinfattat fönster på Kristine kyrka, Falun.

Du är här: