Glas och glasskärare. Foto: Amanda Tillenius

Vi skapar bestående värden

Från kittning och glasning till blyinfattningar och dekorblästring.
Samtidigt ökar värdet på huset både estetiskt och ekonomiskt.
VÅRA TJÄNSTER

Sätt prägel på huset

Vi dekorblästrar glas i valfritt mönster

VÄLJ MÖNSTER

Få koll på fönstrens skick

Vi besiktar fönstren före och efter renovering

MER OM FÖNSTERBESIKTNING

Go to Top